Polityka Prywatności

I). Postanowienia ogólne

( Ochrona danych osobowych zgodna z rodo )

Dokonywanie zakupów przez osoby fizyczne jak i firmy wymaga utworzenia konta użytkownika.

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia czyli wysyłki zamówionego towaru na podany adres lub wystawienia faktury.

Dane osobowe są zbierane przy wypełnianiu końcowego formularza zamówienia po skompletowaniu, umieszczeniu w koszyku na zakupy wybranych produktów.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych lub danych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru.

Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. w szczególności dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych

W rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z pó»n. zm.)

o nowych produktach, akcjach promocyjnych Sprzedawcy lub podmiotów z nim współpracujących w formie newslettera.

Warunkiem realizacji zamówienia jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu internetowego, a także wyrażenie zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody przez Klienta są dobrowolne, jednak nie udzielenie zgody w powyższym zakresie oraz niepodanie danych osobowych uniemożliwiają zrealizowanie zamówienia Klienta w naszym sklepie internetowym.

Klient wyraża zgodę na udostępnianie przez Sprzedawcę jego danych osobowych innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności elektronicznych , w celu realizacji zamówienia.

Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu automatycznie zbierane są dane takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ sytemu operacyjnego. Dane te mogą zostać użyte do analizy zachowań Klientów na stronie internetowej sklepu, zbierania danych demograficznych, personalizacji zawartości Sklepu w celu ulepszenia naszych usług.

Dane uzyskane na podstawie bezpośredniego kontaktu Klienta ze Sprzedawcą są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i udzielenia odpowiedzi na przesłane przez niego pytania.

Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera następuje na skutek wyrażenie zgody przez Klienta i polega na zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu przy wypełnianiu opcji dodatkowych lub na skutek dobrowolnego podania adresu email w polu "Zapisz się do newslettera" na stronie Sklepu. Nie wybranie opcji zpisu lub odrzucenia otrzymywania newslettera jest traktowane jako domyślna zgoda na jego otrzymywanie przez Klienta.

Uzyskane w powyższy sposób dane są dodawane są do listy mailingowej.Sklep nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresów email Klientów podmiotom trzecim.Prawidłowy adres email jest niezbędny do tego, aby można było wysyłać klientom za ich zgodą informacje o wysyłce zamówionych rzeczy, potwierdzenie zamówienia, informacje handlowe o nowościach, promocjach.

Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletterów od Sklepu poprzez wysłanie maila pod adres : sklep@maroxe.eu z prośbą o usunięcie subskrypcji newslettera z bazy danych Sklepu.

Sprzedawca podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie technicznym i organizacyjnym, tak aby zapobiec dostępowi podmiotów nieuprawnionych do danych osobowych Klienta powierzonych Sklepowi.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi.
Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm. )

Klient ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

Administratorem danych osobowych Klientów jest sklep internetowy, działający na bezpiecznym połączeniu SSL pod adresem : https://www.maroxe.pladministrator : admin@maroxe.pl.W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem.

Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z serwisu internetowego Sklepu w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe (tzw. "cookies"). Instalacja tych plików jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klienta, przetwarzanie bądź przechowywanie danych osobowych Klienta.

Sklep jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Sklepu.